Ingyenes szállítás 18.000 Ft felett.

Általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezés

1. Jelen általános szerződési feltételek

 

a Sirowa Hungary Kft. mint eladó

Név: Sirowa Hungary Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 4.

Telefon: 06-70-612-4483

E-mail: hu.sirowa@sirowa.com

Cégjegyzékszám/ nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - 01-09-300316

Adószám: 25989757-2-43               

 

Elérhetőség:

e-mail: info@mywella.hu

telefon: +420 778 882 932

web: www.mywella.hu

(továbbiakban „eladó“)

és vevő/fogyasztó között jött létre.

 

2. Értelmező rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben fogyasztót jelenti a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában meghatározott személy, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; míg vevőt jelenti minden olyan személy, aki nem fogyasztó. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben fogyasztó/vevő kerül feltüntetésre, úgy a rendelkezések mind a fogyasztókra, mind a vevőkre irányadók.

3. Az ÁSZF szabályozza az eladó és egy fogyasztó/vevő kölcsönös jogait és kötelezettségeit a www.mywella.hu-n (a továbbiakban: „online áruház”) található webes felületen keresztül.

4. Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  Felek az adásvételi szerződésben a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek, amennyiben az eltérést az adásvételi szerződésben egyértelműen rögzítik.

5. Az ÁSZF-et és az adásvételi szerződést magyar nyelven kötik meg.

 

II. Általános információk az árukról és az árakról

1. Az online áruház termékkínálatában az egyes árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árait és főbb tulajdonságait, az adott árukra vonatkoznak. Az online áruházban forgalmazott áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat, ide nem értve az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket, és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az áruk - jellegüknél fogva - a szokásos postai úton történő visszaküldésre nem alkalmasak. Az áruk árai mindaddig érvényesnek tekintendők, amíg az online áruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyedileg elfogadott feltételek mellett.

2. Az online áruház kínálatában szereplő áruk minden bemutatása informatív jellegű, azaz nem minősül a Ptk. szerinti ajánlatnak, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában.

3. Az eladó az online áruházban közzéteszi az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket. Az online áruházban felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az árukat Magyarország területén belül szállítják.

4. Az áruk vételárának esetleges kedvezményei nem vonhatók össze egymással, hacsak az eladó az adásvételi szerződésben másképp nem állapodik meg a fogyasztóval/vevővel.

5. Fogyasztók az árukat az eladó által meghatározott mennyiségben rendelhetik. Különleges esetekben (különösen árengedmények és kiárusítások esetén) az eladó fogyasztó/vevő részére jogosult meghatározni a kiszállítható áruk legnagyobb mennyiségét.

III. Regisztráció

1. Az online áruház webes felületén keresztül történő megrendeléshez regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

2. A regisztráció elektronikusan, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik az online áruház webes felületén keresztül, és feltétele, hogy a fogyasztó/vevő a jelen ÁSZF-et elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Eladó jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a fogyasztó/vevő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem az online áruház rendeltetésszerű használata. Eladó jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a fogyasztó/vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

3. Korábban már regisztrált fogyasztók/vevők a „Bejelentkezés” funkcióval, a weboldal jobb felső sarkában található mező(k) segítségével, felhasználónevük és jelszavuk beírásával tudnak bejelentkezni.

4. A regisztrált fogyasztók/vevők regisztrációját bármikor megszüntetheti: ehhez először be kell lépnie felhasználónevével és jelszavával, majd a [„Regisztráció törlése”] gombra kattintva törölhető a regisztráció.

5. A regisztrált fogyasztó/vevő csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Fogyasztó/vevő esetében az arra jogosult, vagy meghatalmazott személy járhat el

IV. Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

1. A fogyasztónak/vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a fogyasztó/vevő maga viseli.

2. A fogyasztó/vevő az árukat a következő formában rendelheti meg:

 • ügyfélprofilon keresztül, ha korábban regisztrált az online áruházban,
 • online megrendelőlap kitöltésével, ha nem regisztrált fogyasztó/vevő.

3. Megrendeléskor a fogyasztó/vevő kiválasztja az árut, az árucikkek darabszámát, a fizetés és a szállítás módját.

Az áruk a Kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „Hozzáadom a kosárhoz” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat a fogyasztó/vevő megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti.

4. A megrendelés elküldése előtt a fogyasztó/vevő ellenőrizheti és módosíthatja a Kosárban megadott adatokat. A megrendelés előtt a fogyasztó/vevő az ÁSZF-et elfogadja. A fogyasztó/vevő a megrendelés küldése gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A sorrendben felsorolt ​​adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon található összes kötelező adat kitöltése és a fogyasztótól/vevőtől kapott megerősítés arról, hogy elolvasta és tudomásul vette a jelen ÁSZF-et.

5. Eladó a megrendelés kézhezvétele után, annak átvételéről a fogyasztónak/vevőnek a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld. Ez a visszaigazolás az adásvételi szerződés megkötésének minősül.

6. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott feltételek bármelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, a módosított ajánlatot elküldi a fogyasztó/vevő e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést úgy kötik meg, hogy a fogyasztó/vevő megerősíti a módosított ajánlat elfogadását az eladó e-mail címére történő megerősítést tartalmazó e-maillel.

7. Az eladó által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű.

8. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az áru árának online áruházban történő megadásakor vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut ezen a nyilvánvalóan helytelen áron a fogyasztónak/vevőnek szállítani. Ez a helyzet fennáll akkor is, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldött az online áruház a rendelés visszaigazolásáról. Az eladó ilyen esetben indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a fogyasztót/vevőt a hibáról és módosított ajánlatát elküldi a fogyasztó/vevő e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére küldött visszaigazolással kell megkötni.

V. Ügyfélfiók

1. Az online áruházban történt fogyasztói/vevői regisztráció alapján a fogyasztó/vevő hozzáférhet a számlájához. A fogyasztó/vevő rendelhet árut az ügyfélfiókból.

2. A fogyasztó/vevő az ügyfélfiókban történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A fogyasztó/vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A fogyasztó/vevő által az ügyfélprofilon és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. A tévesen megadott adatok vagy az adatváltozás átvezetésének elmulasztásából eredő minden kár és költség a fogyasztót/vevőt terheli.

3. A fogyasztó/vevő a fiókjához való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A fogyasztó/vevő köteles bizalmasan kezelni az ügyfélszámlájához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélszámlával harmadik fél általi visszaélésért.

4. A fogyasztó/vevő nem jogosult harmadik félnek engedélyezni az ügyfélfiók használatát.

5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a fogyasztó/vevő 12 hónapot meghaladóan nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a fogyasztó/vevő megsérti az adásvételi szerződés vagy a jelen szerződési feltételek szerinti kötelezettségeit.

6. A fogyasztó/vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók különösen az eladó hardver - és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása esetén, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása esetén nem elérhető.

VI. Fizetési feltételek és áruszállítás

1. A megrendelt áruk ellenértékét és az adásvételi szerződés szerinti áruk szállításával kapcsolatos költségeket a fogyasztó/vevő a következő módon fizetheti:

 • online fizetés GO Pay rendszeren keresztül
 • utánvéttel az áruk átadásakor

Eladó jogosult az utánvét lehetőségét szüneteltetni.

2. A fogyasztó/vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződésben meghatározott összegben. Hacsak az alábbiakban a jelen ÁSZF kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is bizonyos rendelési összeg elérése estén. Ezt az összeget az eladó határozza meg és tünteti fel az online áruház felületein. A fogyasztó/vevő az adásvételi szerződés elfogadásával kijelenti, hogy ha a leadott rendelés összege nem éri el a minimális rendelési értéket, fizeti a szállítás költségeit.

3. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő a helyszínen (utánvét).

4. Online fizetés esetén a fogyasztó/vevő betartja az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.

5. Online fizetés esetén a fogyasztónak/vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírásra kerül az eladó bankszámláján.

6. Az eladó nem igényel előleget vagy más hasonló fizetést a fogyasztótól/vevőtől. A vételár kifizetése az áru elküldése előtt nem minősül óvadéknak.

7. Az áruk a megrendelésben megadott címre kerülnek szállításra.

8. A szállítási módot a fogyasztó/vevő választja ki a megrendelés során.

9. Az áruk szállításának költségeit, az áru feladásának és átvételének módjától, valamint rendelési összegtől függően, az adásvételi szerződésben határozzák meg. Abban az esetben, ha az eladó által meghatározott szállítási módtól a vevő külön kérése alapján eltérően állapodnak meg, a fogyasztó/vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.

10. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a fogyasztó/vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a fogyasztó/vevő köteles átvenni az árut a szállításkor. Abban az esetben, ha a fogyasztó/vevő részéről szükséges az árut többször vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a fogyasztó/vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési móddal kapcsolatos költségek.

11. Az áru fuvarozótól történő átvételét követően a fogyasztó/vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A csomagolás megsértésének megállapítása esetén a fogyasztó/vevő nem köteles átvenni az árut a fuvarozótól.

12. Az eladó számlát állít ki a fogyasztónak/vevőnek. A számlát a vevő e-mail címére küldi el.

13. Utánvét esetén az áruk tulajdonjoga az áruk teljes vételárának, beleértve a szállítási költségek megfizetésével egyidejűleg száll át a fogyasztóra/vevőre, míg egyéb módon történő fizetés esetén az áru átvételével száll át a tulajdon a fogyasztóra/vevőre.

14. Az áru megsemmisüléséért, megrongálódásáért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy abban a pillanatban hárul a fogyasztóra/vevőre, amikor a fogyasztónak/vevőnek az árut az adásvételi szerződésben foglalt feltételek betartása esetén át kellett volna vennie.

VII. A szerződéstől történő elállás

1. A fogyasztót a VII.2. pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

2. Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3. Az elállási időszak betartása érdekében a fogyasztónak elállási nyilatkozatot kell küldenie az elállási határidőn belül. Amennyiben fogyasztó élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni, elektronikus úton küldött levél útján az eladó info@mywella.hu e-mail címére.

4. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a fogyasztó felhasználhatja az eladó által biztosított elállási űrlapot. Az adásvételi szerződéstől való elállást a fogyasztó elküldi az eladó e feltételekben megadott címére. Az eladó megerősíti a fogyasztónak az űrlap elfogadását.

5. A szerződéstől elállt fogyasztó köteles a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az eladónak. A fogyasztó viseli az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet normál postai úton visszaküldeni.

6. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatéríti az áruk vételárát és a szállítási költségeket is. Az eladó a fogyasztó által megfizetett összeget más módon csak akkor térítheti vissza a fogyasztónak, ha a fogyasztó ehhez hozzájárul, és ha nem merül fel további költsége ezzel kapcsolatban.

7. Ha a fogyasztó az eladó által kínált legolcsóbb árutovábbítási módszert választotta, az eladó megtéríti a fogyasztónak az áruk átadásának költségeit a legolcsóbb ajánlott áruszállítási módnak megfelelő összegben.

8. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles addig megtéríteni a fogyasztó által részére a fogyasztó által megfizetett összeget, amíg az árut át nem vette, vagy fogyasztó valószínűsítette volna, hogy az árut megküldte az eladónak.

9. A fogyasztónak sértetlenül, kopás nélkül és szennyeződés nélkül, és ha lehetséges, eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az árut az eladónak. Az eladónak jogában áll beszámítani az árukkal kapcsolatban okozott kár összegét a fogyasztó által megfizetett vételárba.

10. A fogyasztó felelős minden, az áruban bekövetkezett olyan kárért, különösen értékcsökkenéséért, amely abból következik, hogy az árukat a jellegük, tulajdonságaik és működésük megismeréséhez szükséges mértéket meghaladóan használták. A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.(pl. megnyitott kozmetikai készítmények és a bőrrel közvetlen kapcsolatba kerülő egyéb termékek).

11. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet eladása, az áruk hozzáférhetetlensége miatt, vagy abban az esetben, ha az áruk gyártója, importőre vagy szállítója megszakította az áruk gyártását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót, és az adásvételi szerződésről való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi az összes megfizetett összeget, beleértve az adásvételi szerződés alapján tőle kapott szállítási költségeket is, ugyanúgy vagy egyéb módon, amit a fogyasztó/vevő határoz meg.

VIII. Hibás teljesítés jogkövetkezményei

Kellékszavatosság és jótállás

1. Az eladó felelős a fogyasztó/vevő irányában az áruk hibátlan állapotáért az átvétel időpontjáig. Az eladó különösen felelős a fogyasztó/vevő felé, hogy abban az időben, amikor a fogyasztó/vevő átvette az árut:

 • Az áruk rendelkezzenek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és eltérő megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a fogyasztó/vevő az áru jellegére tekintettel számíthatott,
 • az áruk alkalmasak az eladó által a felhasználásukra megadott célra, vagy amelyhez általában ilyen típusú árukat használnak,
 • az áruk minőségükben és csomagolásukban megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződés szerinti minta vagy modell szerint határozták meg,
 • az áruk megfelelő mennyiségben, méretben érhetők el és
 • az áruk megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

2. Fogyasztó és eladó közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, míg vevő és eladó között egy év alatt évül el.

3. Ha más jogszabályokkal összhangban az áruk felhasználásának időtartama szerepel az eladott árukon, azok csomagolásán, az árukhoz mellékelt utasításokban vagy a reklámban, erre az időre a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy fogyasztó vásárlása esetén a jótállás időtartama a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti tartós fogyasztási cikk áru (továbbiakban: tartós fogyasztási cikk) esetén 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén legalább egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén legalább két év, 250 000 forint eladási ár felett legalább három év. Eladó vállalja, hogy az áruk a felhasználhatóság időtartamáig alkalmas a meghatározott célokra. Nem számít bele a jótállási, illetőleg a kellékszavatossági igény elévülési idejében a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó/vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. Az árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási, illetőleg kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

4. Ide nem értve a jogszabályban biztosított kötelező jótállási időtartamot, az ÁSZF előző bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket annak hibája miatt alacsonyabb áron adtak el, illetve amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg a szokásos használata által okozott kopása miatt, használt árukért, olyan hibáért, amely megfelel az áru használatának vagy kopásának mértékének, amikor a vevő átveszi, vagy ha az az áru jellegéből következik. Az eladó hibás teljesítéséből eredő jogok nem illetik meg a fogyasztót/vevőt, ha az áru átvételét megelőzően tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

5. Hiba esetén a fogyasztó/vevő panaszt nyújthat be az eladóhoz, és az alábbiakat kérheti:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog – az áru jellegére tekintettel - teljesítése lehetetlen, vagy ha az eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a fogyasztónak/vevőnek okozott érdeksérelmet.

- Amennyiben az előző bekezdés nem alkalmazható, kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó/vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6. A fogyasztó/vevő jogosult elállni a szerződéstől:

 • ha az árunak jelentős hibája van,
 • ha a javítás után a hiba megismétlődése vagy hibája miatt az áru nem használható megfelelően.

7. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen, ha

 • a fogyasztó/vevő fizetési késedelembe esik;
 • második alkalommal történő sikertelen kézbesítés esetén;
 • a fogyasztó/vevő tevékenysége eredményeként az eladónál vagy harmadik személynél kár keletkezik;
 • fogyasztó/vevő megsérti az eladó XII. 2. pontban foglaltakat.

8. Panasz, azaz a jótállási, illetőleg kellékszavatossági igény benyújtásakor a fogyasztó/vevő köteles tájékoztatni az eladót, hogy melyik jogot választotta.

9. Ha az eladó bizonyítja, hogy a fogyasztó/vevő az átvétel előtt tudott az áru hibájáról, vagy maga okozta azt, az eladó nem köteles eleget tenni a fogyasztó/vevő jótállási vagy kellékszavatossági igényének,

10. A fogyasztó/vevő jótállási vagy kellékszavatossági igényének érvényesítésekor nem hivatkozhat olyan hibára, amely miatt az árut leértékelték.

11. Az eladó köteles átvenni az eladó által postai vagy elektronikus úton benyújtott panaszt a székhelyén vagy a telephelyén, vagy a [reklamacio@mywella.hu] e-mail címen. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást adni a fogyasztónak/vevőnek arról, hogy a fogyasztó/vevő mikor élt a joggal, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel a fogyasztó/vevő, valamint eladó köteles megerősíteni a fogyasztói/vevői panasz orvoslásának időpontját és kérelmezett módját.

12. Az eladó vagy az általa feljogosított személy minél hamarabb, összetettnek ítélt esetekben három munkanapon belül dönt a panasz kezelésének módjáról. Ez az időszak nem tartalmazza a hiba szakmai értékeléséhez szükséges termék- vagy szolgáltatástípusnak megfelelő időt. A panaszokat, beleértve a hibák kiküszöbölését, haladéktalanul, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kell rendezni, hacsak az eladó és a fogyasztó/vevő nem állapodik meg hosszabb időszakban. A 30 nap eredménytelen eltelése lényeges szerződésszegésnek minősül, és a fogyasztónak/vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A hibás teljesítésből eredő jog gyakorlására irányuló igény benyújtás időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fogyasztónak/vevőnek a hibás teljesítésből eredő jog gyakorlására irányuló nyilatkozata közlésre kerül az eladóval.

13. Az eladó írásban tájékoztatja a fogyasztót/vevőt a panasz eredményéről.

14. A hibás teljesítésből eredő jog nem illeti meg a fogyasztót/vevőt, ha a fogyasztó/vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

15. Megalapozott panasz esetén a fogyasztónak/vevőnek joga van a panasszal kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére.

16. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXIV. Fejezete, valamint a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok rendezik.

Termékszavatosság

17. A fogyasztónak a kellékszavatossági jog mellett lehetősége van minőségi kifogással érintett termékével a termék gyártójához (amennyiben az nem egyezik meg az eladóval) fordulni. Ezt a jogát úgy gyakorolhatja, ha ezzel párhuzamosan az eladóval szemben kellékszavatossági igényt nem érvényesített.

18. Az áru hibája esetén a fogyasztó választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

19. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

20. Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

21. Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a fogyasztó elveszti.

22. Termékszavatossági igényét kizárólag az áru gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

23. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthető

IX. Kapcsolattartás

1. A Szerződő Felek a kapcsolatot elsősorban írásban tartják. A felek között írásbelinek minősül az eladó jelen ÁSZF-ben rögzített e-mail címére megküldött elektronikus levél (e-mail), illetve a fogyasztó/vevő megadott e-mail címére megküldött elektronikus levél (e-mail).

X. Személyes adatok

1. A személyes adatok védelméről, valamint a személyes adatok kezelésének körülményeiről részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál. Az adatkezelési tájékoztató a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

XI. Peren kívüli vitarendezés

Amennyiben eladó és fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Jogszabálysértés esetén a fogyasztó az illetékes kormányhivatal eljárását kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítése címe szerinti kormányhivatal vagy az a kormányhivatal jogosult, melynek területén a jogellenes magatartást elkövették. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben az eladó a panaszkezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát a eladó elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A megyei szervezetek listáját elérheti többek között a www.bekeltetes.hu oldalon, vagy üzleteinkben.

A eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Pest Megyei Békéltető Testület

Székhely: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81.

Telefonszám: (1) 792 7881 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

XII. Záró rendelkezések

1. Az eladó és a fogyasztó/vevő közötti minden megállapodásra Magyarország törvényei az irányadók. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló jogviszonyt a magyar jog szabályozza.

2. Az eladó weboldalának minden joga, különös tekintettel a tartalom szerzői jogaira, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladót illet. Tilos a weboldal vagy annak bármely részének másolása, módosítása vagy egyéb használata az eladó beleegyezése nélkül. Az online áruházban megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja az eladó, illetve az eladó által forgalmazott márkák védjegyjogosultja. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. 

3. Az eladó nem felelős az online áruház harmadik fél általi beavatkozásából eredő hibákért, vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. Az online áruház használata során a fogyasztó/vevő nem használhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé teheti őt vagy harmadik feleket, hogy beavatkozhassanak, vagy használhassák az online áruházat alkotó szoftvert vagy más alkatrészeket, és használhassák az online vagy annak alkatrészeit vagy szoftverét oly módon, hogy az ellentétes legyen a céljával.

4. A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja.

5. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

Ezek a feltételek hatályba lépnek 2021.10.01.-től.

 

Írj nekünk!

Kérdése van? Válaszolunk. Kérjük, figyelmesen adja meg az elérhetőségeit.

Ezt a mezőt ne töltse ki:
 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.